TAL-M kvarc betonski industrijski tlak ITAS CAS

V kočevskem podjetju ITAS CAS, d.o.o. smo izdelali nov tlak. Investitor se je odločil za vgradnjo nove armirano betonske plošče in izvedbo tal-m kvarc industrijskega tlaka. Po vgraditvi betona se ob zaglajevanju s helikopterji doda kremenov pesek. Takšen industrijski tlak je izjemno odporen na mehanske poškodbe ter zelo dolgotrajen. Njegov estetski vidik pa je nekoliko slabši, vendar v industrijskih obratih to ni primarnega pomena.

strojno zaglajeni betonski tlaki

Read More

Izdelava Tal-M kvarc tlaka v objektu Šeruga Vac

Investitor nas je kontaktiral zaradi izjemno slabega stanja keramičnega tlaka v njegovih skladiščnih prostorih. Zaradi aktivnosti podjetja in obilice dela je bilo podjetje zelo ovirano pri delu, saj so bila tla skoraj nepovozna, sami pa pri delu uporabljajo viličarje. Ker so želeli dober izdelek, ki jim bo omogočal nemoteno delo še v naslednjih desetletjih, so se odločili zamenjati tlake in izdelati novo AB ploščo z napravo Tal-M kvarc tlaka. Dela smo izvedli učinkovito in hitro, pri tem pa skoraj nismo zmotili proizvodnje, ki je tekla v drugi polovici prostora.

strojno zaglajeni betonski tlaki

Read More

Izvedba Tal-M kvarc betonskega tlaka, Kočevje

V proizvodnih prostorih kočevskega podjetja ta teden zaključujemo kompletno izvedbo Tal-M kvarc tlaka. Za betonski tlak je naš kooperant izdelala novo mikroarmirano betonsko ploščo. Sledilo je posutje s kvarčnim peskom in strojno zaglajevanje. V zaključni fazi se betonski tlak impregnira s sredstvom za kristalizacijo betona. Več o sistemu lahko preberete na naši strani o zaglajenih betonskih tlakih v industriji.

zaglajen beton tal-m kvarc

Read More