epoksi tlaki v kemično obremenjenih področjih


Epoksi tlaki v kemično obremenjenih področjih

Kemično obremenjena področja so področja, kjer se ob delu ali zaradi kakšnega drugega razloga, uporabljajo kemikalije ali druge substance, ki vsebujejo npr. kisline (mlečna industrija, vinarstvo ipd.). Najpogosteje so to laboratoriji, obrati v živilsko predelovalni industriji, lovilni bazeni, delavnice in proizvodne hale. Pri izvedbi oziroma sanaciji tovrstnega tlaka moramo biti posebej pozorni in od investitorja pridobiti vse podatke o medijih in koncentraciji prisotnih medijev, da se lahko predvidi obremenitev ter posledično izbere sistem za izvedbo epoksidnega tlaka.

ZAŠČITNI  EPOKSI PREMAZ, ODPOREN NA KEMIKALIJE

Skupna debelina sloja: 2 – 3 mm
Dvokomponenten epoksi premaz brez topil, ki daje visoko kemično odpornost in vodotesnost. Namenjen predvsem uporabi na cementnih, betonskih površinah, pa tudi na aluminiju in jeklu. Najpogosteje se uporabljajo na primer kot zaščita silosov, rezervoarjev, lovilnih posod v prehrambenih, kmetijskih, kemijskih in drugih objektih. Možnost uporabe za premoščanje razpok pri zaščiti betonskih površin in kot protikorozijska zaščita.KEMIČNO IN MEHANSKO ODPOREN SAMORAZLIVNI EPOKSI TLAK

Skupna debelina sloja: 1,5–3,0 mm
Dvokomponenten samorazlivni epoksidni tlak, ki nudi visoko kemijsko in mehansko odpornost. Namenjen predvsem za prostore, ki imajo funkcijo prestrezanja tekočin. Površino naredi vodotesno in odporno na obrus. Možna je izvedba s protidrsnim učinkom.

KEMIČNO ODPOREN SAMORAZLIVNI EPOKSI TLAK

Skupna debelina sloja: 2,0–3,0 mm
Dvokomponenten samorazlivni epoksidni tlak, ki nudi visoko kemijsko odpornost in vodotesnost. Primeren je za območja, ki so uporabljena za lovljenje oz. prestrezanje raznih tekočin. Epoksi tlaki v kemično obremenjenih področjih, kjer je potrebno premoščanje razpok na betonskih in cementnih površinah.

KEMIČNO IN MEHANSKO ODPOREN DEBELOSLOJNI EPOKSI PREMAZ

Skupna debelina sloja: 1,5-2,0mm
Dvokomponenten debeloslojni epoksidni premaz, ki nudi visoko kemijsko in mehansko odpornost. Namenjen predvsem za prostore, katerih talna površina je kemično obremenjena. Površino naredi vodotesno in odporno na obrus ter protidrsno.