Izvedba maltnega tlaka – Telemach

S tem tednom smo pričeli z novim projektom, in sicer na objektu Telemach v Ljubljani. V večji hali bomo izdelali maltni tlak za doseganje ravnosti. V prvi fazi betonski tlak brusimo s profesionalnimi stroji za brušene betone HTC Superfloor. V nadaljevanju bomo izdelali izravnave oziroma naredili maltni tlak, s katerim bodo tla dosegala standard ravnine.

izvedba maltnega tlaka, brušenje brušenje betona, niveliranje

Read More

Epoksi tlak v novih prostorih Top-Nova

Omenjeno podjetje je v Trzinu v neposredni bližini prejšnjih prostorov odprlo novo trgovino in servis. Ob selitvi je bilo potrebno opraviti kar nekaj del, med drugim tudi sanacijo epoksi tlaka. Kot večletni poslovni partner smo jim pri sanaciji priskočili na pomoč sami. Izdelali smo sanacijo – brušenje starega in izdelavo novega epoksidnega tlaka na delu talne površine.

Read More

Sanacija – Helios, Medvode

V teh vremensko naklonjenih dneh smo aktivni na projektu sanacije lovilnega bazena, pretakališča za kemikalije in zadrževalnega sistema rezervoarjev za kemikalije na objektu Helios v Medvodah. Gre za sanacije in izvedbe tlakov/zatesnitev po različnih sistemih Sika, vsakokrat glede na zahteve in obremenitve posamezne površine. Zatesnitve izvajamo s Sika Combiflex trakovi, kakor smo podobna dela izvajali že v lanski sezoni. Po pripravi podlage in sanaciji betona sledi preplastitev za doseganje vodotesnosti. Sanacije tovrstnih objektov so še posebej delikatne, saj gre za neprestan stik površine z nevarnimi kemikalijami, ki so precej agresivne.

Read More

Nova sanacija – ETI Elektroelement

Končali smo izvedbo del za stalnega naročnika, in sicer sanacijo epoksi tlaka, ki je bil izdelan po neprimernem sistemu. Na talni površini namreč ni izdelana hidroizolacija, zaradi česar bi bil primeren sistem, ki prepušča vlago. Zaradi izbire neustreznega sistema je ostala vlaga ujeta pod epoksidno plastjo, zaradi česar se je epoksi pričel razslojevati. Omenjen finalni tlak smo odstranili v celoti, podlago sanirali in izdelali parno zaporo. Na tako pripravljeno podlago smo izdelali epoksidni tlak. Prav tako smo izdelali barvanje sten z barvo na osnovi epoksija. Uporabili smo sistem in materiale Sika.

Read More

Poliran beton kot industrijski tlak

Izdelali smo celotno sanacijo industrijskega tlaka v večjem slovenskem podjetju, natančneje v proizvodni hali. Prenova je zajemala rušenje in odstranjevanje obstoječega tlaka in AB plošče, vgradili smo novo AB ploščo v standardu in po recepturi za polirane betone ter po tehnologiji Superfloor brusili in polirali betonski tlak, ter izdelali globinsko impregnacijo. Izdelali smo izjemno trpežen in dolgotrajno obstojen industrijski tlak, ki zahteva minimalno vzdrževanje – občasno impregniranje. Tovrstni industrijski tlaki se odlikujejo tudi po izjemno preprostem vzdrževanju (mokrem in suhem čiščenju) ter atraktivnem videzu.

Read More

Sanacija tlaka Pralnica Sermin

Na Primorskem smo izdelali sanacijo tlaka na asfaltni podlagi. Pri tovrstnih sanacijah je potrebna še posebna previdnost pri izbiri ustreznega sistema, saj je asfalt fleksibilen material in se razteza oz. krči. Izvedba je potekala brez zapletov, razen burje, ki nam je zadnji dan nagajala, saj je površina odzunaj, zato je bilo potrebno urediti tudi zaščito pred listjem in ostalimi smetmi. Izdelali smo torej poliuretanski tlak z zaščitnim premazom, ki spada med kakovostnejše industrijske tlake. Je primeren za zunanje in mokre površine ter iz tega razloga ustrezen za uporabo v zunanji pralnici.

Read More

Sanacija epoksi tlaka Gorenjski tisk

V preteklem tednu smo končali dela na projektu izvedbe sanacije epoksidnega tlaka na omenjenem objektu. Sanacija je bila nujna, saj je obstoječ tlak bil izdelan na neprimerni izravnavi, ki se je drobila. Izdelali smo epoksi izravnave in epoksi tlak po sistemu debeloslojni abrazijsko odporni epoksidni tlak v standardnem RAL-u.

Read More

Tesnjenje stikov na Helios v Medvodah

Nadaljujemo s projektom sanacije lovilne ploščadi na objektu Helios v Medvodah. Po odstranitvi slabo oprijetega betona ter fug v dilatacijah smo površino reprofilirali, nato pa s pomočjo Sika sanacijske malte in Sikadur Kombiflex trakov izvedli tesnjenje stikov. Trakovi, ki so poliolefinski in izredno fleksibilni, predstavljajo izredno učinkovit sistem za tesnjenje delovnih, konstrukcijskih in gibajočih stikov.

Read More

Sanacija lovilne ploščadi – Helios

Na objektu v Medvodah izvajamo sanacijo lovilnega bazena. Zaradi zime smo končanje projekta prestavili na pomlad 2015. Izvedba zajema: groba in fina sanacija betona in reg (dilatacij), izvedba zaščitnega premaza, ki mora biti odporen na medije, katerih rezervoarji so nameščeni v lovilnem bazenu. Vsa dela izvajamo po sistemu Sika.

Read More

SIP Strojna industrija d.d., epoksi tlak

Na podlagi kvalitetne in hitre izvedbe del, smo ponovno prejeli naročilo za izdelavo industrijskega tlaka v proizvodnih prostorih podjetja SIP d.d. iz Šempetra pri Celju. Veseli nas, da so naše stranke z nami zadovoljne v tolikšni meri in se ob vsaki sanaciji obrnejo na nas. Tokrat PURcem, proizvodni prostori, svež beton (10 dni star) in območje varjenja, zato je primerna rešitev sistem PUR cem – 24.

Read More