To zimo smo izvedli več sanacij industrijskega tlaka na objektu ETI Eektroelement.

Read More