Izvedba dilatacijskih stikov

 

Vgradnja dilatacijskih profilov

Z vgradnjo dilatacijskih profilov na tlakih se Vgradnja dilatacijskega profila na industrijskem tlakuizognemo poškodbam robov dilatacijske rege. Dilatacijo izdelamo vodotesno, če so takšne zahteve, primerno za velike mehanske obremenitve. Pri tem je pomembno, da poznamo pomike objektov in izberemo primerne dilatacijske profile.

Posebej v industrijskih objektih, kjer so tlaki še posebej obremenjeni, so dobro izdelane dilatacije visokega pomena. Ob izdelavi AB plošče vstavimo dilatacijske profile, ki služijo kot zaščita roba dilatacije, za dnevno opaževanje in mozničenje. V primeru sanacije tlaka je možno naknadno vstavljanje profilov, in sicer z delno zarezo v betonsko površino, odbijanjem betona na mestu predvidene dilatacije ter vstavitev dilatacijskega profila. Površino ob dilataciji izravnamo.

 

Vgradnja dilatacijskih trakov

 

Dilatacijske trakove vgrajujemo, kadar želimo zagotoviti Nanos Sikadur Kombiflex trakovtesnjenje konstrukcijskih, delovnih in fleksibilnih stikov ali razpok. Gre za gibljive vodotesne trakove, ki z ustrezno vgradnjo s pomočjo visoko kvalitetnih lepil zagotavljajo vodotesnost in se uporabljajo na primer v kanalih, kleteh, zbiralnikih za vodo, pri prebojih cevi iz različnih materialov, plavalnih bazenih, v hidroelektrarnah, čistilnih napravah, lovilnih bazenih ipd. Omogočajo tesnjenje tudi pri velikih premikih in posedanjih ter pri pokah.

Dilatacijske trakove vgrajujemo na pripravljeno podlago, ki mora biti trdna in čista (brez maščob, olj) s pomočjo epoksidnega lepila in valjčka.

 

Kitanje dilatacijskih stikov s poliuretanskim kitom

Po zarezu dilatacij na končanem tlaku opravimo kitanje dilatacijskih stikov. Pred kitanjem lahko v rege vstavimo tudi zaprto-celične profile, ki služijo kot zapolnitev ozadja, na katerega se izdela kitanje s poliuretanskim kitom. V nekaterih primerih je pred tem potrebno izdelati še temeljni premaz. Za lepe linije pred nanosom poliuretanskega kita na obeh straneh rege nanesemo maskirni trak. Kitanje opravimo s pištolami za stiskanje kita.

Brusen poliran beton