Zaglajen beton

strojno zaglajen betonZaglajevanje betona je eden izmed bistvenih procesov pri izdelavi dobrega in ravnega betonskega tlaka (glej standard ravnine). Ne glede na to, ali gre za izvedbo v industrijskih ali v reprezentativnih prostorih, je potrebno za dobro in hitrejšo izvedbo (posledično tudi ugodnejšo) betonsko površino skrbno zagladiti.

Zaglajen beton  – izvedba

To poteka tako, da pričnemo sveže izdelano betonsko površino tlaka obdelovati takoj, ko material reagira v tolikšni meri, da je pohoden. V tej fazi izvedemo zaglajevanje, ki poteka običajno z rotacijskimi gladilci, možna pa je tudi ročna izvedba s posebnimi gladilkami. Na takšen način je možno izdelati skorajda popolnoma raven tlak (s strojnim zaglajevanjem). Dobro zaglajen beton je ključnega pomena v primeru priprave podlage za izvedbo regalnih skladišč ali drugih tlakov z izjemno visokim standardom ravnosti. Enako velja kadar je v načrtu izdelava dekorativnega poliranega betonskega tlaka, saj se z ravnostjo izognemo neenakomerni izpostavljenosti agregata po brušenju oziroma hitreje (z manj križi brušenja) dosežemo enakomeren videz.

 

Tal-M tlaki

Ena izmed vrst visoko odpornih industrijskih tlakov in v uporabi pretežno v prostorih oziroma na površinah, kjer videz v smislu visoke estetike ne igra bistvene vloge, je Tal-M tlak. Glede na zahteve se lahko odločamo med sistemi Tal-M kvarc, Tal-M korund 3 ali Tal-M korund 10. Pri vseh treh sistemih apliciramo posip oziroma mineralno prevleko že v fazi zaglajevanja betona. S tem povzročimo, da se posut material veže s svežo betonsko podlago naredi tlak odpornejši ter bolj obstojen.

Tal-M kvarc

  • mineralni posip
  • oplemenitenje svežih betonskih tlakov
  • srednje obremenjene zunanje in notranje površine

Tal-M korund 3

  • mineralni posip
  • oplemenitenje svežih betonskih tlakov
  • srednje do visoko obremenjene zunanje in notranje površine (različne stopnje posipa glede na zahtevo)

Tal-M korund 10

  • mineralna prevleka
  • oplemenitenje svežih betonskih tlakov z mešanico kremena in korunda, mikroarmirnih vlaken ter cementa z dodatki.

Zaglajen beton po tem sistemu se porablja za površine, ki so pod izjemno visokimi obremenitvami (vozne rampe, betonske vozne steze, železarska industija, avtoceste itd.)