sanacija starih industrijskih tlakov

Sanacija starih industrijskih tlakov

Smo strokovni izvajalec za sanacije vseh vrst industrijskih tlakov. Dela opravimo celovito in po sistemu, ki je za investitorja najugodnejši, predvsem pa z opravljeno sanacijo tlaka omogočimo kvalitetno rabo prostora glede na zahteve v posamezni industrijski panogi.

Sanacija industrijskih tlakov je specifična glede na situacijo zaradi:

  • stanja obstoječega končnega tlaka
  • stanja podlage, na katerega je izdelan obstoječ industrijski tlak
  • rabe prostora v času sanacije
  • investitorjeve želje glede izbranega sistema novega končnega tlaka
  • določitve sistema novega industrijskega tlaka, ki bo funkcioniral glede na okoliščine uporabe

Določitev obsega del pri sanaciji tlakov

Ko govorimo o sanaciji industrijskega tlaka, je na prvi pogled skoraj nemogoče natančno določiti obseg del.
Pri ocenjevanju stanja tlaka se sicer poslužujemo metod, ki nam pomagajo preveriti kvaliteto – na primer “pull-off” test za preverjanje sprijemne trdnosti obstoječega tlaka, “ccm metodo” za določanje vlažnosti betonske plošče ipd., vendar se resnična situacija dejansko pokaže ob pričetku odstranjevanja končnega sloja tlaka, ob odstranjevanju nečistoč tlaka s pomočjo npr. peskanja ali frezanja, ob odstranjevanju razslojenega betona oziroma drugih del, ki jih uvrščamo v prvo fazo priprave podlage.
Pozorni moramo biti na morebitne razpoke v podlagi, na vse slabo sprijete dele in plasti betona, na stopnjo vlažnosti podlage in na nečistoče (olja lahko pronicajo globoko v nezaščiten beton). Izjemno pomembno je, da vse nepravilnosti strokovno in zanesljivo odpravimo, saj bomo le tako lahko izdelali kvaliteten končni tlak. To pomeni, da je potrebno vse razpoke zarezati ter pošiti, nečistoče popolnoma odstraniti, odstraniti vse neoprijete delce ter izdelati izravnave. Tako pripravljena podlaga je temelj pri sanaciji industrijskih tlakov in pogojuje kvaliteto izvedbe končnega tlaka ter zadovoljstvo investitorja.

Sanacija industrijskih tlakov – izbira sistema

 

sanacija industrijskih tlakov - priprava tlaka epoksi premazPri izvedbi sanacij upoštevamo želje invsetitorja in mu na podlagi ogleda objekta predlagamo možnosti za učinkovito rešitev. V primeru, ko izvedba predvideva posebnosti, pripeljemo na ogled in posvet neodvisnega tehnologa za področje industrijskih tlakov.

Industrijske tlake izdelujemo na dobro pripravljeno podlago, zato je običajno potrebno obstoječ končni tlak odstraniti s pomočjo peskanja, brušenja ali frezanja. Kadar pa se odločamo za izvedbo na obstoječ končni tlak, je potrebno izdelati “pull-off” test, ki pokaže ali je sprijemnost tlaka s podlago (AB ploščo) dovolj dobra.

 

 

Sanacija industrijskih tlakov – sodelovanje z investitorjem

Pri terminu izvedbe se prilagajamo naročniku, saj se zavedamo, kako pomemben faktor je v industrijski panogi čas oziroma kakšne izgube lahko nastanejo zaradi zaustavitve delovnega procesa. Dela lahko izvajamo 24 ur na dan, med prazniki in vikendi, zato minimalno vplivamo na delovni proces, ki poteka v objektu naročnika. Na opravljena dela podajamo garancijo.