brušen beton

Brušenje betonskega tlaka lahko izvajamo kot pripravo tlaka za nadaljnjo obdelavo (poliranje, epoksi premazi, poliuretanski premazi…) ali pa z njim izdelamo končen brušen betonski tlak. Z brušenjem odstranimo zgornjo plast nove betonske plošče (cementno mleko), tako, da dobimo  trdno plast betona, ki bo končen tlak. Takšna površina je protidrsna, zato je še posebej primerna za zunanje površine (vpliv padavin) ali na splošno za mokre površine. V zadnji fazi izdelamo globinsko impregnacijo oziroma kristalizacijo betona, s čemer tlak zaščitimo proti zmrzali oziroma je takšen tlak protiprašen.

Brušen beton – faze brušenja

Globino brušenja določimo skupaj z investitorjem, saj želja po končnem videzu tlaka narekuje število faz brušenja. Globlje kot se betonska plošča brusi, vidnejši je agregat (kamenčki), več faz brušenja je potrebnih (višji strošek). Končni videz določa tudi kvaliteta vgrajenega betona, razporeditev granulata in kvaliteta v smislu zaglajenosti betona (standard DIN 18202).

V kolikor je površina betonske plošče porozna oziroma so na površini vidne luknjice, jih pokitamo. Dilatacijske stike pokitamo s trajnoelastičnim kitom. Tako izdelan betonski tlak je izjemno trpežen in potrebuje minimalno vzdrževanje, kar je, še predvsem v industrijskem okolju, ključnega pomena. V kolikor gre za zunanje površine turističnih ali drugih objektov (pločniki, pohodne poti…) je brušen beton v primerjavi z asfaltom ali nekaterimi drugimi sistemi tlakov veliko prijetnejšega videza in zadošča zahtevam po protidrsnosti v primeru mokrega vremena.

Brušen beton

Brušen beton