REFERENCE DEL NA VIŠINI

 Stavba Adriatic Slovenica, Celovška cesta – pregled in čiščenje žlebov, 2014

Celovška c. 263 Ljubljana, montaža zaščitnih mrež proti pticam na stolpnici, 2014

BAUMAX MARIBOR, montaža napisnih tabel na fasado, 2013

Celovška c. 263, večstanovanjksi objekt, Ljubljana
Montaža zaščite proti pticam (mreže in konice), september 2013

Hidrotisk d.o.o.
Vrtanje prebojev na fasadi, oktober 2013

ELES d.o.o.
Antikorozijska zaščita daljnovodnih stebrov, DV 400kV Maribor-Kainachtal, april – maj 2013

ELEKTRO – SLOVENIJA d.o.o.
Antikorozijska zaščita daljnovodnih stebrov, DV 2 x 110 kV Beričevo – Trbovlje, maj – junij 2013

Celovška c. 263, večstanovanjski objekt, Ljubljana, 2013
sanacija betonske fasade in fasadnih fug, AKZ kovinskih nosilcev balkonskih ograj, barvanje poliestrskih plošč balkonov

Hidrotisk d.o.o.
Montaža oglasnih panojev na fasado večstanovanjske stavbe v Ljubljani, avgust 2013

Kunaverjeva 7-9, večstanovanjski objekt, Ljubljana, 2012
Sanacija fasadnih fug in sanacija betonske fasade dvigalnih jaškov.

Celovška c. 136, Ljubljana, večstanovanjski objekt, 2012
Sanacija betonske fasade – sanacija razpok na betonski fasadi

Brilejeva 2-4, večstanovanjski objekt, Ljubljana, 2012
Sanacija betonske fasade

Večstanovanjska stavba Lamutova 2, Ljubljana
Sanacija fasadnih fug, 2012

ELES d.o.o.
Izvedba antikorozijske zaščite na daljnovodnih stebrih, trasa 2X400 V Krško – Zagreb, 2012

Hidrotisk d.o.o.
Demontaža in montaža oglasnih panojev na fasado vačstanovanjske stavbe, Ljubljana, 2012

Kunaverjeva 7-9, večstanovanjski objekt,Ljubljana
Odstranitev azbestnih jaškov za smeti, sanacija fasade, 2012