Industrijski tlaki

Industrijski tlaki v bolnišnicahIndustrijski tlak v skladišču

Industrijski tlaki morajo zadoščati visokim standardom, saj gre za okolje, ki je dnevno precej obremenjeno. Gre za vplive prevažanja težkih bremen, delovnih strojev, težkih predmetov, temperaturnih sprememb ali z razlitih kemikalij. Zaradi lažjega vzdrževanja industrijskih tlakov in posledično varnejšega okolja za ljudi, ki se v teh prostorih zadržujejo, je potebno takšne prostore opremiti z odpornim tlakom, ki je enostaven za čiščenje in vzdrževanje. V industrijskem okolju je takšna talna površina nujno potrebna za doseganje standardov v smislu varnosti in zdravja.

KJE POLAGAMO INDUSTRIJSKE TLAKE

Industrijski tlaki so prisotni skoraj povsod; v domačih garažah, skladiščih, nakupovalnih središčih, tovarnah, gasilskih enotah, šolah, bolnišnicah, letališčih, stadionih, na terasah, parkirnih hišah, telovadnicah, okoli bazenov in drugje. Gre za tlake, ki jih je enostavno vzdrževati in predstavljajo kakovostno podlago tako za preživljanje prostega časa kot v delovnem okolju.

VRSTE INDUSTRIJSKIH TLAKOV

Med najbolj priljubljene in učinkovite rešitve se uvrščajo betonski, epoksidni in poliuretanski tlaki. Vsak izmed njih ima svoje prednosti, katere je potrebno upoštevati glede na specifične zahteve prostora posameznega objekta. Glede na namen uporabe prostora določimo tehnologijo tlaka, ki ustreza zahtevanim standardom in predstavlja učinkovito zaščito talne površine. Hkrati zaradi ustrezne odpornosti zagotavlja dolgotrajno kvaliteto. Najpogosteje izbran industrijski tlak je epoksi tlak. Tukaj lahko gre za samorazlivni epoksi tlak, epoksi premaz, dekorativni epoksi tlak, antistatičen epoksi tlak, debeloslojni epoksi premaz ali katero izmed variacij teh sistemov.

KAKO IZBRATI PRIMEREN TLAK

Ko razmišljamo o investiciji, moramo pri izbiri primernega tlaka upoštevati več dejavnikov. Med najpomembnejše sodijo:

  • namembnost prostora (v kakšne namene se bo prostor uporabljal, kako bo tlak obremenjen kemično, temperaturno in mehansko, ali mora biti talna površina protizdrsna, ali so potrebne antistatične rešitve ipd.)
  • končni videz (estetske zahteve, izbira RAL-a, zahteve po posebnih učinkih)
  • stanje obstoječega tlaka (nov/star tlak, vlaga, čistost tlaka, obstojnost starega tlaka)
  • lokacija tlaka (zunanji ali notranji prostori)
  • cena (posamezne rešitve se med seboj cenovno precej razlikujejo, seveda pa je cena odvisna tudi od stanja obstoječega tlaka in od tega, koliko priprave je potrebne za izvedbo ter od velikosti površine)

Industrijski tlaki obstajajo v ogromno različicah, zato je pravilna izbira ustreznega sistema je skoraj nemogoča brez posveta s tehnologom ali izvajalcem. Vsak prostor ima svoje specifike, katerim je potrebno prilagoditi sistem izvedbe tlaka. Iz tega razloga nudimo strankam svetovanje, ki temelji na ogledu objekta, pogovoru in izdelavi ponudbe. Kot strokovni sodelavci imamo tudi tehnično podporo podjetja Sika, kar omogoča izvedbo najkvalitetnejših in optimalnih rešitev za naročnika.

PRAVILNA IZVEDBA INDUSTRIJSKEGA TLAKA

Ob pričetku izvedbe epoksi ali poliuretanskega tlaka (ne glede na izbran sistem) je potrebno pripraviti podlago (mora biti trdna in nemastna). To opravimo z brušenjem, frezanjem ali peskanjem ter jo utrdimo s prvim, temeljnim premazom. Če so v podlagi večje razpoke ali luknje, jih je potrebno predhodno sanirati. Pomembno je, da pri izvedbi natančno sledimo specifikacijam materialov, ki si navedene na tehničnih listih proizvajalca. Temperature (zraka, rosišča in podlage) morajo ustrezati specifikaciji produkta posameznega proizvajalca.

Ob izvedbi so pomemben dejavnik tudi delovne razmere, ki jih zagotovi naročnik. Pomisliti je potrebno na možnost padcev prašnih ali drugih delcev v sveže izveden tlak (predvsem v industrijskih obratih ali novogradnjah ob sočasnem delu drugih izvajalcev). Na zunanjih površinah je pomemben vpliv vremena (veter, ki prinaša delce, mrčes). Naročnik mora poskrbeti, da se po sveži površini ne hodi oz. uporablja vse do končanja del. Površine morajo biti pospravljene, temperatura prostora mora biti ustrezna za izvedbo del (objekti, ki niso v rabi morajo pozimi imeti urejeno ogrevanje oz. zadostiti minimalnim delovnim temperaturam, pri čemer je potrebno upoštevti tudi temperaturo podlage, ne le zraka) itd. Zaželjeno je, da glede omenjenega naročnik in izvajalec sodelujeta ter se obveščata.

Dela izvajamo s produkti proizvajalca Sika, ki nam nudi tudi vso potrebno tehnično podporo.