Priprava betonskega tlaka

Zelo pomembna, če ne kar bistvena faza pri sanaciji, ki je ne gre podcenjevati, je priprava betonskega tlaka. Izvajamo jo tako na novih kot na starih površinah.

Epoksi temeljni premaz priprava betonskega tlaka

Priprava podlage lahko zajema brušenje, frezanje ali peskanje tlaka, izvedbo izravnav, šivanje razpok, sanacijo dilatacij, izvedbo klančin, niveliranje, vgradnje kanalet, kitanje lukenj ipd.

Priprava betonskega tlaka na novi AB plošči

Na novih AB ploščah je potrebno odstraniti šibko vrhnjo plast betona (cementno mleko) vse do tiste plasti oz. nivoja, ko je beton trden in je možno izdelati kvaliteten končni tlak. V tem primeru se najpogosteje poslužujemo peskanja.

Priprava betonskega tlaka na stari podlagi

Pri sanacijah starih industrijskih tlakov je običajno priprava tlaka zahtevnejša oz. specifična, saj lahko zahteva:

  • odstranjevanje starega končnega tlaka
  • odstranjevanje nečistoč (olja…)
  • sanacijo razpok v AB plošči (šivanje, zalivanje…)
  • odstranjevanje/odbijanje slabo sprijetih površin tlaka
  • izvedbo izravnav tlaka na mestih, kjer se odbija površino

Sanacije zahtevajo izkušenega izvajalca, saj je le na dobro pripravljeni podlagi možno izdelati kvaliteten končen tlak. Vsaka situacija nosi svojo specifiko in pogosto se šele tekom izvedbe pokaže dejansko stanje obstoječe podlage. Izkušen izvajalec bo takoj prepoznal problem ter predvidel možne učinkovite reštive za sanacijo.