Izvedba industrijskih tlakov v Hyla Ljubljana

Na večjem novem industrijskem objektu v Ljubljani smo izdelali industrijski tlak. Investitor je v prostorih na novo izvedeni AB plošči želel kot končni tlak vgraditi samorazlivni epoksi tlak. Po pregledu celotne površine smo le-to ustrezno pripravili: pošili nekaj nastalih razpok v betonu, vgradili dilatacijski profil, celotno površino prebrusili in posesali. Po nanosu temeljnega premaza je bilo potrebno izdelati vrhnji sloj tlaka, torej samorazlivni epoksi tlak. Z dobro sodelujočo ekipo smo dela izvedli v izjemno hitrem času.

 

Šivanje razpok na industrijskih tlakih Brezprašno brušenje industrijskih tlakov Priprava podlage industrijski tlaki Vgradnja dilatacijskega profila na industrijskem tlaku Nanos temeljnega premaza na industrijskem tlaku Industrijski tlaki - izvedba samorazlivnega epoksi tlaka industrijski tlaki - samorazlivni epoksi tlak IMG_6908 Industrijski tlaki - samorazlivni epoksi tlak

Read More

Sanacija nakladalne rampe Qlandia Maribor

Nakladalna rampa je bila v precej dotrajanem stanju, finalni tlak je odstopal, se luščil in pokal. Sprva je bilo potrebno odbiti ves nesprijet tlak, zaradi slabega stanja AB plošče pa je bilo potrebno odbiti beton predvsem na robovih, mestoma pa tudi na talni površini. Zaradi nastalih vdolbin oziroma lukenj je bilo potrebno izdelati izravnave, na robovih tudi namestiti kovinske profile. Opravili smo tudi šivanje razpok z zarezom in vstavljanjem kovinskih moznikov. Po brušenju tako saniranega tlaka smo nanesli temeljni premaz s polnim posutjem kremenčevega peska, nato pa izdelali abrazivno odporen debeloslojni poliuretanski tlak.

Odbijanje starega tlaka Odbijanje AB plošče na robovih IMG_6703 IMG_6750 IMG_6705 IMG_6715 IMG_6704 IMG_6710 IMG_6723 IMG_6729

 

 

Read More

Brušenje in niveliranje AB plošče – SIP

Zaključili smo prvo pripravljalno fazo, ki je bila frezanje obstoječega tlaka ter se lotili nadaljnjega dela. Pofrezano površino je potrebno poravnati do čim bolj gladke površine oz. do površine, ki je v standardu za industrijske tlake (standard DIN 18202). Omenjeno izvajamo z vrhunskim brusilnim strojem HTC in močnimi diamantnimi segmenti, zato da zagotovimo optimalno pripravljeno podlago. Šele na kvalitetno pripravljeno osnovo se lahko izdela zares kvaliteten epoksi premaz ali samorazlivni epoksi tlak.

Read More

Sanacija epoksi tlaka – SIP Strojna industrija d.d.

S tem tednom smo začeli z novim projektom, ki nam ga je v izvajanje zaupalo podjetje iz Šempetra v Savinjski dolini. Zaradi zelo dotrajanega obstoječega epoksi tlaka in podlage iz korunda smo pričeli s temeljito pripravo podlage – odstranjevanjem vrhnjega sloja s pomočjo frezanja. V prihodnjih dneh bo sledila nadaljnja priprava s temeljnim premazom, na koncu pa izvedba sistema debeloslojnega protizdrsnega epoksi tlaka oziroma premaza. Ob prihodnjih fazah vas bomo obveščali o poteku del.

Read More

Sanacija – Helios, Medvode

V teh vremensko naklonjenih dneh smo aktivni na projektu sanacije lovilnega bazena, pretakališča za kemikalije in zadrževalnega sistema rezervoarjev za kemikalije na objektu Helios v Medvodah. Gre za sanacije in izvedbe tlakov/zatesnitev po različnih sistemih Sika, vsakokrat glede na zahteve in obremenitve posamezne površine. Zatesnitve izvajamo s Sika Combiflex trakovi, kakor smo podobna dela izvajali že v lanski sezoni. Po pripravi podlage in sanaciji betona sledi preplastitev za doseganje vodotesnosti. Sanacije tovrstnih objektov so še posebej delikatne, saj gre za neprestan stik površine z nevarnimi kemikalijami, ki so precej agresivne.

Read More

Izvedba epoksi premaza v Ljubljani

Podjetje Lipak je pri nas naročilo izvedbo sanacije tlaka v skladišču v Ljubljani. V preteklih dneh smo pričeli z izvedbo del, kar pomeni, da smo obrusili AB ploščo z diamantnimi segmenti in izdelali temeljni premaz na osnovi epoksida. Naročnik se je odločil za izjemno trpežen sistem, ki je visoko odporen na obrabo v skladiščnih prostorih (vožnja z viličarjem ipd.) in se imenuje debeloslojni epoksi premaz. Predvidevamo, da bomo v prihodnjih dneh zaklučili z deli in bomo lahko predstavili projekt na fotografijah. Zaenkrat predstavljamo prvi dve fazi.

Read More

Izdelava poliuretanskega tlaka AMZS Vransko

Na centru varne vožnje na Vranskem smo bili ponovno aktivni – prejeli smo naročilo za izdelavo poliuretanskega tlaka na dodatni površini. Zaradi specifike naročila, saj gre za vadbeni poligon, je bilo potrebno izdelati tlak, ki je v mokrem vremenu drsen, poleg tega pa mora biti primeren za mehanske obremenitve (obremenjujoča vožnja z avtomobilom). Po predhodnem brušenju, torej pripravi podlage, smo nanesli tekočo membrano iz poliuretana.

Read More

Sanacija tlaka ETI Elektroelement

V prostorih proizvodnje pod nadstreškom smo opravili sanacijo tlaka, ki je obsegala brušenje oz. pripravo podlage, izvedbo izravnav z epoksi malto, rezanje in šivanje delovnih stikov ter izvedbo debeloslojnega epoksi premaza v osnovnem RAL-u.

Read More