V starejšem skladišču v Ljubljani smo opravili frezanje betonskega tlaka in odstranjevanje železnih elementov v podlagi. Zaradi neravnin je bilo pri frezanju potrebno korigirati nivoje ter prilagajati postopek frezanja.

sanacija tlaka frezanje priprava tlaka epoksi premaz