Na turističnem objektu smo v območju kuhij izdelali visoko odporne tlake, ki so primerni za prostore z visoko temperaturno obremenitvijo (čiščenje z vročo vodo in paro), so protidrsni in odporni na čistila ter kemikalije. Na stikih vertikala/horizontala smo izdelali cokel zaokrožnice.

izveden temeljni premaz za sanacijo tlaka izvedba cokel zaokrožnic Izveden poliuretan-cementni tlak industrijski tlaki poliuretan cementni tlak