Brušenje in niveliranje AB plošče – SIP

Zaključili smo prvo pripravljalno fazo, ki je bila frezanje obstoječega tlaka ter se lotili nadaljnjega dela. Pofrezano površino je potrebno poravnati do čim bolj gladke površine oz. do površine, ki je v standardu za industrijske tlake (standard DIN 18202). Omenjeno izvajamo z vrhunskim brusilnim strojem HTC in močnimi diamantnimi segmenti, zato da zagotovimo optimalno pripravljeno podlago. Šele na kvalitetno pripravljeno osnovo se lahko izdela zares kvaliteten epoksi premaz ali samorazlivni epoksi tlak.

Read More

Epoksi tlak v novih prostorih Top-Nova

Omenjeno podjetje je v Trzinu v neposredni bližini prejšnjih prostorov odprlo novo trgovino in servis. Ob selitvi je bilo potrebno opraviti kar nekaj del, med drugim tudi sanacijo epoksi tlaka. Kot večletni poslovni partner smo jim pri sanaciji priskočili na pomoč sami. Izdelali smo sanacijo – brušenje starega in izdelavo novega epoksidnega tlaka na delu talne površine.

Read More

Izdelava PurCem tlaka na objektu Lampič

Na objektu Lampič v Ljubljani smo v prostorih galvanov izdelali sanacijo tlaka. Zaradi odstranjevanja prejšnje talne obloge je bilo brušenje kot priprava podlage nekoliko bolj obsežno oziroma trdovratno, saj smo morali odstraniti obilne količine lepila na estrihu. Zahvaljujoč kvalitetnim brusilnim strojem in diamantnemu orodju HTC smo težavo rešili dokaj optimalno ter v sledečih dneh izdelali sprva temeljni premaz, nato pa še visoko odporen poliuretan-cementni tlak Sikafloor PurCem, ki je namenjen večjim obremenitvam (kemijskim, mehanskim, termičnim itd.).

Read More

Izvedba epoksi premaza v Ljubljani

Podjetje Lipak je pri nas naročilo izvedbo sanacije tlaka v skladišču v Ljubljani. V preteklih dneh smo pričeli z izvedbo del, kar pomeni, da smo obrusili AB ploščo z diamantnimi segmenti in izdelali temeljni premaz na osnovi epoksida. Naročnik se je odločil za izjemno trpežen sistem, ki je visoko odporen na obrabo v skladiščnih prostorih (vožnja z viličarjem ipd.) in se imenuje debeloslojni epoksi premaz. Predvidevamo, da bomo v prihodnjih dneh zaklučili z deli in bomo lahko predstavili projekt na fotografijah. Zaenkrat predstavljamo prvi dve fazi.

Read More

Izdelava poliuretanskega tlaka AMZS Vransko

Na centru varne vožnje na Vranskem smo bili ponovno aktivni – prejeli smo naročilo za izdelavo poliuretanskega tlaka na dodatni površini. Zaradi specifike naročila, saj gre za vadbeni poligon, je bilo potrebno izdelati tlak, ki je v mokrem vremenu drsen, poleg tega pa mora biti primeren za mehanske obremenitve (obremenjujoča vožnja z avtomobilom). Po predhodnem brušenju, torej pripravi podlage, smo nanesli tekočo membrano iz poliuretana.

Read More

Sanacija tlaka ETI Elektroelement

V prostorih proizvodnje pod nadstreškom smo opravili sanacijo tlaka, ki je obsegala brušenje oz. pripravo podlage, izvedbo izravnav z epoksi malto, rezanje in šivanje delovnih stikov ter izvedbo debeloslojnega epoksi premaza v osnovnem RAL-u.

Read More

Preplastitev epoksi tlaka – SOP Int.

Na objektu v Vrbini pri Krškem smo po želji naročnika izdelali osvežitev oz. preplastitev obstoječega debeloslojnega epoksi tlaka. Ker smo za omenjenega naročnika pred leti sami izdelali tudi obstoječi epoksi tlak, so dela potekala brez posebnosti. Po aktiviranju površine (brušenje in sesanje) je sledil nanos epoksi smole s pomočjo valjčka.

 

Read More